Maturitní zkouška

Studium na lyceu je ukončeno maturitní zkouškou.

Škola připravuje 

  • všechny studenty k maturitní zkoušce z předmětů – česky jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, matematika, zeměpis
  • studenty přírodovědného zaměření připravuje k maturitní zkoušce z předmětů – biologie, chemie a matematika v zaměření
  • studenty humanitního zaměření připravuje k maturitní zkoušce z předmětů – základy společenských věd, pedagogika, psychologie a dějiny umění v zaměření.

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Strukturu i obsah společné i profilové části určuje zákon. K získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je třeba úspěšně složit obě části zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky je stanovena ministerstvem školství.

Profilová část se skládá ze tří povinných zkoušek: obhajoby maturitní projektové práce a dvou zkoušek z volitelných předmětů – ze zvoleného zaměření a z předmětů vyučovaných v povinném vzdělávacím základu.

Do profilové části maturitní zkoušky byly zařazeny povinné zkoušky: zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.

Přílohy

Ředitelka školy stanovuje způsob záznamu vytvářeného textu písemných prací z českého jazyka a z cizího jazyka a jejich formu.

Přílohy

(29.9.2023) Ředitelka školy Mgr. Lenka Břenková zveřejňuje přehled maturitních předmětů v profilové části MZ ve školním roce 2023/2024.

Přílohy

(29.9.2023) Ředitelka školy Mgr. Lenka Břenková zveřejňuje přehled maturitních otázek v předmětech profilové části MZ ve školním roce 2023/2024.

Přílohy

(29. 9. 2023) Seznam četby platný pro 13. ročník ve školním roce 2023/2024

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027