Ředitel a zástupce školy

Mgr. Lenka Břenková

ředitelka, výchovná poradkyně, dramatická výchova, pedagogika

tel.: 732 516 572

e-mail

Mgr. Petr Stříbrný

zástupce ředitele pro SŠ, třídní učitel 12. třídy, český jazyk, dějepis, základy společenských věd

e-mail

Speciální pedagog, pedagogická intervence

PaeDr. Vlasta Tomešová

speciální pedagog, pedagogická intervence

e-mail

Třídní učitelé

Mgr. Olga Pleštilová

třídní učitelka 10.třídy, anglický jazyk, hudební výchova

e-mail

Mgr. Zuzana Studničková

třídní učitelka 11. třídy, matematika, fyzika, chemie

e-mail

Mgr. Petr Stříbrný

zástupce ředitele pro SŠ, třídní učitel 12. třídy, český jazyk, dějepis, základy společenských věd

e-mail

Mgr. Marta Cardová

třídní učitelka 13. třídy, německý jazyk

e-mail

Odborní učitelé

MgA. Dalibor Milka

tandemový učitel

e-mail

RNDr. Leoš Převrátil

třídní učitel 9.třídy, fyzika, matematika, informatika

e-mail

Mgr. Zuzana Studničková

třídní učitelka 11. třídy, matematika, fyzika, chemie

e-mail

Mgr. Marta Cardová

třídní učitelka 13. třídy, německý jazyk

e-mail

Mgr. Lenka Vránková

tělesná výchova

e-mail

M.Ed. Anthony Tun

anglický jazyk

e-mail

Iveta Sadecká

umělecké předměty, výtvarná výchova

e-mail

Mgr. Olga Pleštilová

třídní učitelka 10.třídy, anglický jazyk, hudební výchova

e-mail

Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D.

pedagogický zástupce ředitele pro ZŠ, biologie, chemie

e-mail

Iva Válková

pracovní vyučování, dílny

e-mail

MgA. Mojmír Dlabola

informatika, kovářství, truhlářství, výtvarná výchova

e-mail

Mgr. Lenka Břenková

ředitelka, výchovná poradkyně, dramatická výchova, pedagogika

tel.: 732 516 572

e-mail

Mgr. Jiří Šimek

matematika, fyzika

e-mail

Mgr. Petr Stříbrný

zástupce ředitele pro SŠ, třídní učitel 12. třídy, český jazyk, dějepis, základy společenských věd

e-mail

Asistence | Družina | Klub

Franziska Josten

vychovatelka, učitelka, přírodní vědy

e-mail

Poskytuje pomoc rodičům, žákům a učitelům v obtížných situacích, s nimiž se během života ve škole střetávají. Kontaktovat jednotlivé členy týmu mohou …

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027